Privatlivspolitik

MassageArts dataansvar

Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
MassageArt ved Teddy Østerlin Koch er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Teddy Østerlin Koch
Adresse: Sankt Annæ Gade 35, 3.mf., 1416 København K
CVR: 53991254
Tlf.: +45 24439300
Mail: tko@massageart.dk
Website: Massageart.dk

Behandling af personoplysninger

Jeg behandler følgende personoplysninger:
– Kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse

Her indsamler jeg oplysninger fra:
– Normalt får jeg oplysningerne fra dig i forbindelse med at du har tilmeldt dig en mailingliste.

MassageArts formål med behandling af dine personoplysninger:
Jeg bruger dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbreve eller anden lignende kommunikation. Dine oplysninger bliver ikke videresendt til 3. part.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i følge lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når jeg behandler personoplysninger om dig:
› Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
› Retten til indsigt i egne personoplysninger
› Retten til berigtigelse
› Retten til sletning
› Retten til begrænsning af behandling
› Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
› Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig.
Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, ændrer eller sletter jeg oplysningerne hurtigst muligt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine data. Du skal i så fald klage til Datatilsynet.